Благотворительность

                                                                                       Абдрахманова Карима Сафиулллаевна

                             «Талпын Жастар» Қоғамдық Бірлестігінің Төрайымы

                      Председатель Общественного Объединения «Талпын Жастар»

                                                                            Байланыс нөмірі/Контактный номер:

                                                                                     +7 777 082 2492 / +7 707 262 6272

 

Құрметті Ханымдар/Мырзалар! /Уважаемые Господа!

Біздің Коғамдық Бірлестік кайырымдылық кызметпен айналысады: азық-түлік, дәрі- дәрмек сатьш алады және жеткізеді, аздаған ақша бөледі, уақытша баспана және кедейшіліктен тыс жатқан адамдарға қажетті баска да көмек көрсетеді. Бұдан тысқары біздің Бірлестік Бейімдеу орталығын ашу жобасы бар. Аталған жоба Қазақстанға келіп жатқан қандастарға көмек көрсету және олардың өздеріне де жасөспірім балдарына да жаңа ортаға тез бейімделуі үшін қазақ тілі сабақтары, қазақтың мәдениетімен салт дәстүрлерін, қазақ ойындарын үйрету арқылы болашақ ұрпақты өз ұлттық болмысына қайтару. Бірақ бізге демеушілер өте қажет, өйткені Бейімдеу Орталықтың жұмыс орнын арендаға алу, керекті мамандардың еңбек ақысын төлеу сияқты қаражат мәселесін шешу қажет. Қайырымдылық ұйымының мүшелері өз кызметін жарналармен кайырымдылықтар есебінен және тегін негізінде жүзеге асырады. Бізге өтініш етіп хат жолдау себебіміз: біздің жасап жатқан қайырымдылықты қолдап, төмендегі берілген есеп шотына қайырымдылық ретінде өз үлесіңізді қоссаңыз екен.

Наша Общественная Организация занимается благотворительной деятельностью: покупает и доставляет продукты питания, лекарства, выделяет небольшие суммы денег, предоставляет временный приют и другую необходимую помощь людям, которые находятся за чертой бедности. Кроме того, у нашей Ассоциации есть проект по открытию Адаптационного центра. Цель этого проекта – поддержка и помощь репатриантам адаптироваться в новой среде, вернуть будущему поколению их национальную идентичность путем обучения урокам казахского языка, казахской культуре и традициям, а также казахским играм. Но нам очень нужны спонсоры, потому что нужно решить вопрос с финансами, например, арендой рабочего места Адаптационного центра, выплатой заработной платы необходимым специалистам.  Члены благотворительной организации осуществляют свою деятельность за счет взносов и пожертвований, и на бесплатной основе. Цель нашего письма к Вам: просим Вас поддержать нас и внести свой вклад в виде пожертвования на наш расчетный счет, указанный ниже.

«Талпын Жастар» КБ/ОО «Талпын Жастар»

БСН/БИН: 190440015990

 

Жеке шот/Лицевой счет: KZ39998CTB0000471527

Банк: «First Heartland Jysan ВапК» АК

БИК:TSESKZKA

КБЕ: 18

КНП: 119

Курметпен/ с Уважением: /ҚБ Төрайымы/Председатель ОО:

Абдрахманова Карима Сафиуллаевна

«Талпын Жастар» КБ/ОО «Талпын Жастар»